Pas op de reuzenberenklauw!

Wanneer jij of je paard via de stengel of het blad met het sap van de reuzenberenklauw in aanraking komt, kan dit zware brandwonden tot gevolg hebben. In de maanden mei, juni en juli is het een groot risico op huidletsels veroorzaakt door de reuzenberenklauw.

Hoe herken je de reuzenberenklauw?

De reuzenberenklauw kan in de lente in een paar maanden tijd tot vijf meter hoog uitgroeien en heeft klauwvormige bladeren, die meer dan één meter lang worden. Het eerste jaar blijft de plant laag. Deze groeit dan tot zo’n halve meter boven de grond. Het jaar erop is de plant meestal volgroeid en bloeit hij van juni tot augustus. De plant krijgt witte bloemetjes en de tot tien centimeter dikke stengel is bezet met stijve, op rode knobbeltjes ingeplante haren, die bij aanraking gemakkelijk afbreken. Hierbij komt het giftige plantensap vrij.

Wat is het gevaar voor paarden?

Paarden zijn zeer kieskeurige eters. Als ze gras eten op de wei zijn ze heel selectief. Maar dit neemt niet weg dat ze niet in contact kunnen komen met het sap van de reuzenberenklauw. Hoewel de plant kankerverwekkende stoffen zou bevatten, wordt deze op zich niet als giftig beschouwd. Het risico schuilt vooral in het sap dat tot blaren en zwellingen leidt. Als het paard na aanraking met het sap aan zonlicht wordt blootgesteld, kunnen er na 24 uur zware brandwonden ontstaan, die pas na één tot twee weken genezen. In extreme gevallen kan sap in de ogen zelfs permanente blindheid als gevolg hebben.

 

Hoe kun je Reuzenberenklauw bestrijden?

Als je rondkijkt in paardenweiden, merk je dat er heel wat schadelijke planten - zoals de reuzenberenklauw - in opmars zijn. Snel ingrijpen is bij deze soort de boodschap. Kleine populaties zijn met beperkte inspanningen op relatief korte termijn te bestrijden. Gezien deze soort massaal zaden produceert is het niet mogelijk om de soort via eenmalig beheer onder controle te houden. Het is dan ook zaak de bestrijding vol te houden tot de soort volledig verdwenen is. Op de website ‘Ecopedia.be’ geeft de Vlaamse overheid bestrijdingstips.

 

Expansie en bedreiging biodiversiteit

Sinds 2010 wordt reuzenberenklauw in toenemende mate als een probleem ervaren. De plant komt voornamelijk voor op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen, in bermen en op vochtige en voedselrijke grond. De toenemende verwildering van reuzenberenklauw zorgt er bovendien voor dat de plant momenteel sterk in expansie is langs autowegen, spoorwegen en in verwaarloosde tuinen en bossen. De grote bladen van de reuzenberenklauw werpen heel wat schaduw op de bodem. Waar veel van dergelijke planten staan, wordt op die manier de onderliggende fauna en flora onderdrukt. Dit vormt een groot risico voor de biodiversiteit. Reuzenberenklauw wordt zelfs bij de honderd meest bedreigende Europese invasieve exoten gerekend.

 Bron: Vlaams Paardenloket

horse food