Wat is Freestyle?

Emiel Voest
Emiel Voest is de grondlegger van het Freestyle systeem en ontwikkelde ©Emiel Voesthiermee een eigen trainingsmethode voor paard én mens.
Hij volgde een traditionele instructeursopleiding. Uit onvrede met de “harde” aanpak in de training van paarden heeft Emiel zich meer verdiept in het wezen paard.

In de afgelopen vijftien jaar is de trainingsmethode uitgegroeid tot het huidige Freestyle-systeem. Een systeem dat elke paardeneigenaar, trainer of ruiter extra mogelijkheden verschaft om paarden te trainen met behoud van de welzijnsnormen voor paarden. Het Freestyle trainingssysteem wordt op veel verschillende vlakken toegepast. Zowel voor de individuele paardeneigenaar, door middel van cursussen, als voor de wedstrijdruiter, door middel van de samenwerking met de Academy, maar ook op opleidingsniveau, door middel van een verplicht lesonderdeel op de Nederlandse Hippische Beroepsopleiding te Deurne.

 
Binnen het Freestyle systeem hanteren we een trainingsmethode volgens het Piramidemodel. Het doel van deze opbouw is dat we een basis creëren die uit enkelvoudige technieken bestaat. Elke combinatie van twee enkelvoudige technieken vormt weer een volgende stap in de trainingspiramide. Tussen de enkelvoudige basisonderdelen bestaat een horizontale samenhang van links naar rechts.
De piramidetraining wordt volgens een vast patroon gewerkt: van onder naar boven en van links naar rechts.Training mens of paard?
Door het geven van cursussen en het overdragen van kennis ontstaat een methode. Elke oefening of vaardigheid kunnen we standaard opsplitsen in het deel waarvoor de mens verantwoordelijk is en het deel waar het paard verantwoordelijk is.

Zoals in dit voorbeeld van de splitsing bij het onderdeel Loswerken.Bron: www.emielvoest.nl
horse food